Optreden Jong Vocaal op 16 december

Op 16 december treedt het koor Jong Vocaal op in de Pelstergasthuiskerk. Het optreden is een ode aan de Lucia-tradite. De koorleden zullen in een wit Lucia-gewaad hun liederen zingen. Voor meer informatie: zie www.jongvocaalgroningen.nl