2024-SLIDE-MOUNTAIN SLOPE BUILDINGS.JPG
2024-SLIDE-RIVER MOUNTAINS.JPG
2024-SLIDE-AERIAL CITY SEA.JPG
2024-SLIDE-RIVER BETWEEN MOUNTAINS.JPG
2024-SLIDE-MOUNTAIN CLIFF PEOPLE.JPG
2024-SLIDE-TRADITIONAL RED SCANDINAVIAN BUILDING.JPG
2024-SLIDE-SCANDINAVIAN ARCHITECTURE PHOTO BY EFREM EFRE.JPG
2024-SLIDE-SCANDIN.JPG
2024-SLIDE-MODERN KITCHEN.JPG
2024-SLIDE-SCANDINAVIAN HOUSE MOUNTAINS.JPG
2024-SLIDE-SCANDINAVIAN ARCHITECTURE PHOTO.JPG
2024-SLIDE-SCANDINAVIAN WOODEN.JPG
2024-SLIDE-MOUNTAIN SLOPE BUILDINGS.JPG
2024-SLIDE-RIVER MOUNTAINS.JPG
2024-SLIDE-AERIAL CITY SEA.JPG
2024-SLIDE-RIVER BETWEEN MOUNTAINS.JPG
2024-SLIDE-MOUNTAIN CLIFF PEOPLE.JPG
2024-SLIDE-TRADITIONAL RED SCANDINAVIAN BUILDING.JPG
2024-SLIDE-SCANDINAVIAN ARCHITECTURE PHOTO BY EFREM EFRE.JPG
2024-SLIDE-SCANDIN.JPG
2024-SLIDE-MODERN KITCHEN.JPG
2024-SLIDE-SCANDINAVIAN HOUSE MOUNTAINS.JPG
2024-SLIDE-SCANDINAVIAN ARCHITECTURE PHOTO.JPG
2024-SLIDE-SCANDINAVIAN WOODEN.JPG

Aanvraag ontvangen

Uw lidmaatschapsaanvraag is ontvangen. U ontvangt zo spoedig mogelijk onze reactie.

Vriendelijke groeten,
Scandinavische Vereniging Groningen

Bericht ontvangen

Uw bericht is ontvangen. U ontvangt zo spoedig mogelijk onze reactie.

Vriendelijke groeten,
Scandinavische Vereniging Groningen

Privacyverklaring

Scandinavische Vereniging Groningen, gevestigd aan Siebold Sissinghlaan 5, 9731 KB Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Scandinavische Vereniging Groningen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wanneer u zich aanmeldt als lid zijn dat tenminste: naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Scandinavische Vereniging Groningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Scandinavische Vereniging Groningen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Scandinavische Vereniging Groningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Scandinavische Vereniging Groningen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Scandinavische Vereniging Groningen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Van belangrijke aanpassingen en/of veranderingen in deze privacyverklaring stellen wij u op de hoogte. Als u vragen hebt over dit privacybeleid kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen via mail@scandinavischevereniginggroningen.nl. U kunt hier ook terecht als u inzage wilt in de gegevens die de Scandinavische Vereniging Groningen van u verwerkt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Scandinavische Vereniging Groningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via mail@scandinavischevereniginggroningen.nl

Scandinavische Vereniging Groningen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Kom af en toe even terug om te zien of de tekst gewijzigd is. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19-04-2024.

Contactgegevens
Website: scandinavischevereniginggroningen.nl
Postadres: Siebold Sissinghlaan 5, 9731 KB Groningen


Home

Lid worden?

Zoek

AVG

Telefoon