Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Scandinavische Vereniging Groningen bestaat uit:

Christa Nagel, voorzitter
Frank Houwaard, secretaris en penningmeester
Geja Staal, algemeen bestuurslid
Petra Broomans, algemeen bestuurslid

Het bestuur is op zoek naar leden die ons kunnen helpen, bijvoorbeeld voor het organiseren van lezingen of  bij het onderhoud van website en de sociale media.
Voor informatie, neem contact op met de voorzitter: 06-14901173 of per mail: christanagel1963@gmail.com