De vereniging

Voor iedereen met een passie voor Scandinavië!!

 

De Scandinavische Vereniging Groningen bestaat meer dan 50 jaar. Zij is ontstaan uit de studievereniging van de faculteit der Letteren, afdeling Scandinavische taal- en letterkunde. De grande dame van de Scandinavistiek, Amy van Marken, is de grondlegger van deze faculteit. Onder haar bezielende leiding is de faculteit uitgegroeid tot een van de belangrijkste faculteiten van het vaste land in Europa.
De studievereniging had als doel de onderlinge samenwerking te bevorderen en de studenten ook buiten de universiteit samen te binden. De Scandinavische Vereniging Groningen (SVG) is een vervolg van de studievereniging. De SVG is ook toegankelijk voor iedereen die belangstelling heeft voor de taal, bevolking en cultuur van de Scandinavische landen.  Bijvoorbeeld omdat ze er gewerkt hebben of op vakantie gaan naar deze landen. De SVG organiseert jaarlijks een zestal lezingen op het gebied van kunst, wetenschap, cultuur, politiek of natuur. Ook hebben we jaarlijks een filmavond en proberen we een andersoortige activiteit als een wandeling, een picknick of een middag of avond kubb te organiseren.

Iedereen die een passie heeft voor Scandinavië is van harte welkom!