28 februari 2019:Kalevala – lezing over dit magistrale epos uit Finland

Het Finse epos Kalevala door Drs Adriaan van der Hoeven – zaal 1312.0007 Harmoniegebouw, Oude Kijk in ‘t Jatstraat 26, Groningen

Op 28 februari 1835 ondertekende Elias Lönnrot zijn eerste uitgave van de Kalevala, oftewel, zoals de ondertitel luidt, ‘oude gedichten uit Karelië over het verre verleden van het Finse volk’.
Deze dag is nu een nationale feestdag, Kalevaladag. Maar veertien jaar later, in 1849, gaf dezelfde Lönnrot een uitgebreide versie van de Kalevala uit, zonder die ondertitel.
Het is de versie die geldt als het definitieve epos. En dat is nu dus 170 jaar oud. Drs van der Hoeven:
“Ik zal de twee versies van de Kalevala vergelijken en plaatsen in de geschiedenis van Finland.
Ik zal de inhoud proberen weer te geven, wat lastiger is dan het lijkt, iets vertellen over de kenmerken van de poëzie en over de helden en heldinnen (zijn het wel helden?).
De thematiek van het epos is door de ontstaansgeschiedenis en de uiteenlopende ouderdom van de liederen interessant en niet makkelijk onder één noemer te brengen.
Daarnaast zal ik ook iets vertellen over (en laten horen van) de zangers en zangeressen, de eigenlijke scheppers van het epos (dat in hun tijd nooit als zodanig heeft bestaan) en hoe ze die verhalende liederen voordroegen in een tijd dat ze nog niet op schrift waren vastgelegd.
Ten slotte – als de tijd het toelaat – zal ik nog iets zeggen over de Nederlandse vertalingen van de Kalevala.”

Adriaan van der Hoeven heeft Finse literatuur en cultuur gedoceerd aan de universiteit  van Groningen.
Hij deed onderzoek naar beeldende kunst gebaseerd op het epos Kalevala, naar Finse cultuur en literatuur (ook in Nederland) en vertaalt uit het Fins, zowel poëzie, proza als toneel.