24 april 2019: ALV met lezing over de Scandinavische talen bij de RUG

Op woensdag 24 april vindt onze jaarlijkse ALV plaats. Aansluitend zal drs Petra Broomans ons vertellen over het wel en wee op de universiteit van Groningen.
De stukken voor de ALV zullen ruim voor deze datum hier gepubliceerd worden.